كتيبى كوردى
ئه م كتيبه كورديانه زوركرنكن بو زانيارى له باره ى كه ركوك
أضافها قادر كرم في كتبيى كوردى ده رباره ى كه كوك @ 10:10 م
خبّر عن هذا المقال: KhabberDel.ici.ousDiggRedditY! MyWebGoogle Bookmarks
(0) comments


Add a CommentAdd a Comment

<<Home